Om Inlook Sverige

Inlook Sverige är ett företag inom interiört byggande och specialmontage.

2019 utvidgade Inlook Group Oy, Finlands ledande företag inom akustiklösning, sin verksamhet i Sverige genom att förvärva fyra bolag, Montagegruppen, TJ Akustiktak, Undertakman och Smålands Undertak. Är du intresserad av att läsa mer kring förvärvet kan du klicka här eller läsa mer kring Inlooks historia här

Inlook Sverige har huvudkontor i Malmö men är fortsatt verksamma inom sina geografiska områden, med sina kunder och samarbetspartners. Ett av målen med fusionen är att finna synergieffekter mellan filialerna som kan göra oss till en ännu bättre partner till våra kunder, en mer flexibel samarbetspartner och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare. 

Kärnan inom Inlook Sverige är en stark lokal förankring med stor kompetenskunskap, och med våra fyra filialer i Sverige kan vi verka där vi behövs. Vi ser varje filial som en familjär leverantör med stora möjligheter: detta på grund av de muskler och kunskap vi kan föra genom filialerna, och från moderbolaget Inlook Group Oy. Detta hoppas vi skall resultera i att det som kund känns enkel för dig att arbeta tillsammans med oss, att vi kan skräddarsy en lösning just för dig. 

Vid specifika frågor till filialerna är du välkommen att kontakta ansvarig platschef här