Träullit

Träullit har sedan starten tillverkat träullsskivor och träullsplattor av cementbunden träull. Träull av gran, ett fantastiskt material, sprunget ur vår natur, sammanfogat med ren cement, ger goda egenskaper åt ditt hus, tex bra värmeisoleringsförmåga, hög värmelagringsförmåga, god ljudabsorption, hög motståndskraft mot brand, mögel och röta, mekaniskt stark och god putsbärare.

Träullit utvecklar, tillverkar och säljer produkter av cementbunden träull. Produkterna är träullsskivor och träullsplattor. Sedan 2004 har sortimentet utökats med det egenutvecklade byggsystemet Träullit Helväggselement.

Träullit är ett familjeföretag grundat 1946 av Lennart Rääf. Huvudkontor och fabrik ligger i Österbymo i södra Östergötland.

https://www.traullit.se

Fler leverantörer

Spänntak / Strech ceilings

Spänntak / Strech ceilings

Spänntak / Strech ceilings

Belysning / Special-LED

Akustiksystem / Undertak

Akustiksystem / Undertak

Textildukar för interiör och exteriör

Akustiksystem / Undertak

Profilsystem för fasadduk

Akustiksystem / Undertak

Akustiksystem / Undertak

Akustiksystem / Undertak

Akustiksystem / Undertak