Itaab

Itaab har tillverkat och levererat undertak i metall sedan 50-talet.

Från att ha tillverkat stora volymer av ett mindre sortiment har verksamheten nu utvecklats till att tillgodose kundens önskemål med hjälp av specialtillverkning och hög flexibilitet, samtidigt som grundtillverkningen kvarstår.

Itaab möjliggör specialtillverkade metalltak, med eller utan belysning, för snart sagt alla typer av miljöer inom- och utomhus. I tillverkningen finns utrustning för perforering och bearbetning av olika typer av tunnplåt upp till en tjocklek om 2,0 mm samt specialutrustning för tillverkning av kassetter, paneler och ribbor i olika dimensioner.

All tillverkning sker med största möjliga hänsyn till miljön och merparten av all aluminium som används är återvunnen. Att metallundertak har lång livslängd och är underhållsfritt gör det till ett bra val ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Att materialet efter sin långa livslängd har ett skrotvärde och kan återvinnas, bidrar också till de miljömässiga fördelarna.

http://www.itaab.com

Fler leverantörer

Spänntak / Strech ceilings

Spänntak / Strech ceilings

Spänntak / Strech ceilings

Belysning / Special-LED

Akustiksystem / Undertak

Akustiksystem / Undertak

Textildukar för interiör och exteriör

Akustiksystem / Undertak

Profilsystem för fasadduk

Akustiksystem / Undertak

Akustiksystem / Undertak

Akustiksystem / Undertak

Akustiksystem / Undertak